Et ph.d.-projekt om lindrende behandling til mennesker med KOL i primær sektor

Hjemmesiden om "KOL og Palliation i primær sektor" beskriver et aktuelt forskningsprojekt som sigter mod at øge sundhedsprofessionelles evner til at identificere palliative behov og iværksætte palliativ indsats hos borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. En beskrivelse af projektet kan ses på siden 'Kort om projektet'. Hjemmesiden ajourføres løbende af Camilla A. Mousing.

Projektet startede i november 2012 og løber foreløbigt frem til oktober 2016.

Her på siden kan man følge dele af forskningsprocessen, ligesom sundhedsprofessionelle, som har deltaget i projektet kan genfinde materiale anvendt i undervisning og workshops.

Forskningsgruppen består af ph.d.-studerende Camilla A. Mousing, professor Kirsten Lomborg, professor Marit Kirkevold og professor Helle Timm. Projektet foregår i samarbejde mellem Randers Kommune og Aarhus Universitet. Projektet er finansieret af VIA University College, Aarhus Universitet og Danmarks Lungeforening.

 

Avisartikel om projektet fra september 2013