Fælles undervisning for sundhedsprofessionelle ved hospicesygeplejerske og KOL-sygeplejerske

4 timers undervisning

Sygeplejerske Anna-Birgitte Gamtofte fra Hospice Randers holdt oplæg om Palliation.

Efterfølgende holdt KOL- og ilt-sygeplejerske Mette Rothmann fra Regionshospitalet Randers oplæg om KOL og håndtering af KOL-symptomer.

Powerpoints fra Anna-Birgittes og Mettes undervisning kan ses på denne side. 

 

Links til materiale anvendt i undervisningen på Mødegang 1:

Sundhedsstyrelsens 'Anbefalinger for den palliative indsats': http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2011/SYB/Palliation/PalliativeIndsats_anbef.pdf

Hospice Randers' Hjemmeside: http://hospice.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=27526

Aflastnings- og vågekonetjeneste i Randers: http://www.aflaster.dk/

KOL-bogen. En bog om KOL udgivet af Danmarks Lungeforening: https://www.lunge.dk/sites/default/files/kol-bogen.pdf

Rapport om Palliativ indsats til KOL-patienter udgivet af Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter: https://www.lunge.dk/sites/default/files/palliativ_indsats_til_kol-patienter.pdf

Filmklip fra YouTube om at leve med KOL. Filmklippet 'Fru Hansen' er udgivet af Danmarks Lungeforening: https://www.youtube.com/watch?v=Q4cke0grzw8

Filmklip fra YouTube. 'Når sygdommen er værst': https://www.youtube.com/watch?v=kQfRq0ZHirw