Litteraturgennemgang, observationsbesøg, interviews og workshops

Som start på projektet, er der foretaget en grundig litteratursøgning med henblik på at finde og samle eksisterende viden om palliativ indsats til borgere med KOL i primær sektor. På baggrund af denne gennemgang af eksisterende litteratur skrives der aktuelt på en videnskabelig artikel.

I 2013 og 2014 har Camilla deltaget i hjemmeplejebesøg hos borgere med KOL sammen med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og –hjælpere. Formålet med besøgene var, at iagttage hvad der foregår under besøgene i relation til lindrende behov og eventuelle palliative tiltag. Camilla deltog i forskellige former for besøg,- herunder besøg til medicindosering, psykisk støtte, personlig hygiejne, praktisk hjælp i hjemmet o.lign.  I alt 13 borgere med KOL blev besøgt i enten dag- eller aftenvagt.

Efter besøgene i borgernes hjem blev der foretaget 27 individuelle interviews med i alt 13 borgere med KOL, 3 pårørende og 11 sundhedsprofessionelle. Data fra disse interviews er analyseret efterfølgende og der er skrevet to videnskabelige artikler om: 1) patienternes oplevelser og ønsker i forhold til palliativ indsats og 2) sundhedsprofessionelles oplevelser og behov i forhold til at varetage palliativ indsats. Begge videnskabelige artikler er accepterede til publikation. Artikel 1 publiceres i tidsskriftet 'Nordisk Sygeplejeforskning' og artikel 2 er allerede publiceret i tidsskriftet 'Journal of Clinical Nursing'.

I 2014 blev der afholdt tre tværfaglige workshops med i alt 66 sundhedsprofessionelle fra primær sektor. Her blev bl.a. drøftet spørgsmål om: a) forståelsen af palliativ indsats, b) viden/manglende viden om KOL, c) muligheder og barrierer for den palliative indsats i primær sektor og d) ønsker til en intervention der skal øge sundhedsprofessionelles muligheder for at identificere palliative behov hos borgere med KOL, samt iværksætte og evaluere palliativ indsats. Alle diskussioner (som foregik som rundbordsdiskussioner ved 10 borde) blev optaget elektronisk.

Gennemgang af datamaterialet har dannet udgangspunkt for udviklingen af studiets undervisningsforløb (se fanen 'Undervisningsforløb').