Undervisning for sygeplejersker ved sygeplejerske og ph.d.-studerende

2 timers undervisning.

Sygeplejerske og ph.d.-studerende Camilla A. Mousing varetog undervisningen, som vekslede mellem korte oplæg om anbefalinger og retningslinjer for identificering af palliative behov, samt drøftelser af implementering af ny viden om KOL og palliation, - herunder støtte til hjælper- og assistentgruppen. Powerpoints fra mødegang 5 kan ses her på siden.

 

Links til materiale anvendt i undervisningen på mødegang 5:

Center for kliniske retningslinjer. Retningslinje for 'Tidlig identificering af behov for palliativ indsats' (EORTC): http://www.kliniskeretningslinjer.dk/retningslinjer/godkendte-retningslinjer/kommunikation/identificering-vha-skema.aspx

Forskningsprotokol (HELP-COPD), samt videnskabelig artikel om identificering af palliative behov. Studiet er gennemført af forskningsteam fra Edinburgh University: http://www.cphs.mvm.ed.ac.uk/projects/help-copd/images/HELP-COPD_Protocol_v1_18-01-12.pdf og http://www.nature.com/articles/npjpcrm201520